středa 21. prosince 2016

Políbená Sněhem: poslední adventní víkend s milou paranormální romancí, která rozehřála mé osamocené srdéčko

"Were the Psy," she said, forcing herself to ask the hardest question, "responsible for the deaths of your parents?" She knew he´d lost them as a child, but no one ever spoke of the circumstances of that loss. Hawke didn´t react for almost a minute. When he did, it was only to say, "There are some things you don´t need to know." A sllapdown. Cool. Unvarnished. Absolute."

(* volný překlad: "Byli to Psy," donutila se vyslovit otázku, která jí tížila, "kdo zabili tvé rodiče?" Věděla, že o ně přišel ještě jako dítě, ale nikdo jí nechtěl říct nic bližšího. Hawke na to zpočátku nijak nezareagoval. Řekl pouze, "Jsou věci, které nemusíš vědět." Usadil ji. Tak mrazivě, bez varování. Absolutně. ")


Poslední adventní víkend jsem se schoulila na téměř celý den do své knihomolské ulity a věnovala se jen jedné knize. Je zcela odlišná od těch, co jsem četla předchozí adventy a navíc neobsahuje žádné náznaky vánočního motivu. Ale je to kniha, která mě polaskala na duši a navíc jsem si díky ní splnila další položku ve své Sváteční čtenářské výzvě!Proč právě Políbená Sněhem s velkým S?


A že to výzva byla! Knihu jsem četla v originálním jazyce, tedy v angličtině. Což i pro někoho, jako jsem já (měla jsem angličtinu od základní školy), byl tvrdý oříšek. Nečtu v angličtině moc často a proto je to jedno z mých předsevzetí do příštího roku. 

Kiss of Snow je milý příběh a trochu netradičně pojatá romance ve stylu paranormal fantasy. Příběh se točí okolo Sienny a Hawka Snowa (od toho ten název) ze série Psy/měňavci od autorky Nalini Singh. Na tuto sérii jsem narazila už před několika měsíci a měla jsem ji uloženou ve čtečce v seznamu "chci si přečíst". V českém překladu jsem našla jen čtyři knihy, což mě překvapilo, protože celkově jich má autorka na kontě šestnáct jen z této série. Plus série krátkých povídek volně přístupných na webu autorky. Neupřednostňuji čtení ze čtečky a když je text anglicky, je to pro mě v digitální podobě dvakrát tak těžké. Proto jsem si svoji verzi nechala vytisknout a aby nebyla tak černobílá, vytvořila jsem námět na vlastní obálku knihy, která vyjadřuje vztah dvou hlavních postav. Sienna je ta, která byla učena potlačovat své emoce a navenek se musela chovat chladně a racionálně. Ale od té doby, co zná Hawka, celá její předchozí existence pomalu roztává pod Hawkovým dotekem.

Přesto jsem se ke čtení ne a ne dostat. Nakonec jsem začala o pauze v práci číst první řádky a svět Psyů s nadpřirozenými schopnostmi, ale s nedostatkem emocí a měňavců, napůl lidmi a napůl zvířaty, mě naprosto pohltil. Proud, kterým mě strhl do pomyslných rozbouřených řek těchto knih, mě dosti připomínal první moje reakce na jiné série od nakladatelství Fantom Print. Těmi byli například Mercedes Thompson, Alfa a Omega či Kate Daniels. V Psy/měňavci se akorát přidává velmi silný aspekt erotiky. Což není zase nijak na škodu. Jak jsem zjistila, každá kniha popisuje jinou dvojici těchto nadpřirozených bytostí.


Because unlike the other night, Hawke didn´t look pissed. This was an anger that went deeper, ran far colder. Why the difference, she didn´t know...until they got to beside the SUV, and he leaned down to growl, "You smell of another man." Her body flared with sensation at the heat of him so close, but she wasn´t about to surrender and lose the ground she´d gained. "Yeah, well, I´m not a wolf, but I´m guessing you smell of another woman."

(*volný překlad: Oproti včerejšku, Hawke nevypadal naštvaně. Ne, tohle byl hněv, který byl mnohem hlubší a studenější. Proč se choval jinak, tím si nebyla jistá...dokud se nedostali k SUV a on se k ní nesklonil s tichým zavrčením, "Cítím z tebe jiného muže." Její tělo vzplanulo pocitem tepla, které vydával, když byl tak blízko, ale nehodlala se vzdát. Stále potřebovala mít navrch. "No, nejsem sice vlk, ale hádám, že z tebe je cítit jiná ženská.")

Do postavy Hawka jsem se prostě zamilovala


Hawke je alfa smečky vlků SnowDancers. Už jako malý se musel vypořádat se ztrátou svých nejbližších a ani po tom to neměl lehké. Jeho smečka má v sousedství jednu z centrál Psyů. Lidí s nadpřirozenými schopnostmi od telekinetiků, telepatů po jasnovidce a živoucí zbraně. Tak byla vycvičena i Sienna, jejíž rasa ji nazývá X. Její schopnost spočívá v maximálním nebezpečí výbuchů pro všechny okolo. Psy jsou už od narození vzati do programu Utišení, který potlačí jejich emoce. Pod záminkou větší efektivity tak vyspělí Psyové jednají jen zcela logicky a racionálně. Nemohou cítit lásku, hněv ale ani soucit. Přesně tací neustále Hawka a jeho smečku ohrožovali a lovili. Proto bylo velkým překvapením, když právě Hawke, ze všech možných měňavců, našel na svém území rodinu Psyů a nechal je žít.

Sienna a její rodina byla totiž prohlášena za poškozené a měli být všichni rehabilitováni. Což ve světě Psyů znamená zbavit je kompletně vlastní vůle, kdy by jen jako roboti plnili příkazy jiných. Co se týká světa Psyů, je to jeden obří internetový uzel, kde ale jednotlivá připojení tvoří mysli obyvatel. Nedá se odtamtud uniknout, nebo to jim aspoň od narození nalhávali.

Teď po několika letech, co žije Sienna na území smečky a vysloužila si hodnost, s kterou přišla i důvěra, zjišťuje, že její dlouho potlačované emoce vyvěrají na povrch. A nemůže za to nikdo jiný, než alfa s očima jako pes husky. Hawke je po emocionální stránce chladný asi jako kus ledovce. Sienna zase pomalu roztává, ale má neustále svůj poker face, pod kterým žila přes dvacet let. Jak to s nimi nakonec tedy dopadne?

Obě dvě postavy jsou velice charismatické. Za mě více Hawke než Sienna. Je na něm znát vyzrálost a také odpovědnost, jakou nese za všechny ve své smečce. Nemůže si dovolit jen tak "ulítnout". A je neustále rozpolcený mezi chtíčem a povinností. Sienna je jako hravé štěně. Teprve prozkoumává své nově nabité emoce a neví, jak je krotit. Zároveň se na ní projevuje život se smečkou vlků, protože právě ona započne lov na toho nejsilnějšího a nejtvrdohlavějšího z nich. Situace, kdy se ty dva ocitnou v "ráži" jsou vtipné, milé a hravé a proto mě neustále bavily.

"He didn´t say a word, didn´t so much as make a sound, but as soon as one person saw him, they nudged another. It took less than thirty seconds for the club to go deadly silent, José turning off the music at the same instant. Nicki slid down the bar into Jason´s arms, mouthing, "Good luck," at Sienna before she disappeared into the group of DarkRiver youths in one corner. Reaching the bar, Hawke looked up. It was the wolf who watched her, the wolf who said, "Shoulder or feet?" She swallowed. "Feet.""Good choice." He didn´t step back as she sat down and slipped of the bar, his body heat slapping against her bare skin with masculine aggressiveness. 

(*volný překlad: "Neřekl ani slovo, nevydal ani hlásku, ale jakmile ho jeden spatřil, upozornil dalšího. Trvalo to ani ne třicet sekund než se v klubu rozhostilo hrobové ticho. V té samé chvíli, José ztlumil hudbu. Nicki seskočila z baru do Jasonovi náruče s tichým, "Hodně štěstí" proneseným k Sienně, než zmizela z dosahu ke skupině DarkRiverů krčících se v rohu. Hawke došel k baru a vzhlédl k ní. Byl to vlk, kdo na ni z lidského těla upřeně hleděl, vlk, kdo na ni promluvil, "Na rameno nebo po svých?" Nervózně polkla. "Po svých." "Správná volba." Neudělal žádný náznak toho, že by chtěl odstoupit od baru, tak opatrně slezla, jeho tělo vyzařující mužskou agresí přimáčklé na svoji holou kůži.)

Může být angličtina překážkou?


Angličtina pro mě představuje vždy překážku především v emocionálním vcítění se do příběhu. Možná, kdybych měla čas číst knihu znovu, už bych takový problém neměla. Porozumění mi přitom nepřipadalo nijak složité. Neseděla jsem nad knihou se slovníkem, to ne. Naopak, i když jsem nebyla schopná dešifrovat třeba jedno slovíčko z věty, nakonec jsem obsahu porozuměla. Je dobré znát názvosloví celé té série. Například, že se vůdčí osobnosti řeknou v anglickém originálu cardinal apod. Neschopnost ponořit se kompletně do příběhu a vcítit se do něj u mě především dělalo to, že můj mozek neustále hloubal nad smyslem vět a přepínal mezi dvěma jazyky. Jak říkám, druhé čtení by už mohlo být o dost snazší. 

Pokud jste například četli první čtyři díly série a zaujal Vás svojí osobností alfa smečky vlků Hawke, pak rozhodně sáhněte po desáté knize Kiss of Snow. Nemusíte se bát, že všechny ty předchozí díly neznáte. Nijak mě to ve čtení a pochopení nebrzdilo. Příběh se výhradně věnuje jen jeho postavě ve spojení se Siennou. Je to lehce erotické, velmi romantické a mírně fantastické čtení s akčním nábojem blížícího se souboje mezi vládnoucími rasami. A sledovaný pár je přesně uprostřed toho všeho. Já jsem si tam našla, co jsem potřebovala. Rostoucí pouto mezi Siennou a Hawkem bylo hravé a smyslné a uspokojilo moji osamocenou duši a zároveň jsem se vyžívala v gradujícím tempu vyhrocujícího se konfliktu. 

Autorka vytvořila fantastický svět, který je v každé knize dobře propracovaný a všechny je spojuje. I když se každá kniha věnuje jinému páru, přesto mají podklad společný. Knihy jsou více zaměřené na romantiku a na myšlenkové pochody postav. Je zajímavé vnímat jak stranu měňavců, kteří dávají přednost především fyzickým projevům, tak i Psyům, kteří zase naopak zažívají vše ve své hlavě. Obě dvě kategorie jsou něčím zvláštní, proto mi ani tolik nevadí, že akce je tam mírně v pozadí či úplně na konci knihy. 

Okomentovat